Direktör’ün Mesajı

Merhaba;

“İyileştirme” kavramı günümüzde kalite geliştirme süreci içindeki en önemli unsurlardan biridir. Bir kurumdaki kalite ve performansı üst seviyelere çıkarabilmek sürekli iyileştirme kavramının doğru  tanımlanması ve uygulanmasıyla gerçekleştirilir. İşte bu noktada; mükemmellik kavramını şirket felsefesi haline getirmiş, geleceğin iş gücünün yetiştiği okullarda verilen hizmetin kusursuz ve sürdürülebilir biçimde yürümesini sağlamak adına Bahçeşehir Uğur Eğitim Vakfı bünyesinde YEGAM (Yenilikçi Eğitim Geliştirme Araştırma Merkezi) yapılandırılmıştır.

YEGAM; bilimsel yöntemleri kullanarak okul liderliği eğitimi, öğretmen ve veli eğitimleri, anketler, performans yönetimi, kurumsal danışmanlık hizmetleri vermektedir. Verilen hizmetlerle YEGAM; eğitim süreçlerinde rol sahibi olan tüm çalışanların, hizmetteki verim ve etkilerinin arttırılmasını, gelişmeye yol açan bilgi, beceri ve anlayışların zenginleştirilmesini, kurum süreçlerinin sürekli iyileştirme kavramı çerçevesinde geliştirilmesini sağlamaktadır.

Saygılarımla,

Burcu BAYRAKTAR