Eğitim Lideri Gelişimi Programları

Bir eğitim kurumunun lideri; öğrenci, öğretmen ve veliler arasındaki organizasyon ve iletişimin kesişim noktasındadır.

Eğitim liderlerinin, öğrenci ihtiyaçlarının bilincinde, veliye sağlıklı geri bildirim verilmesini sağlayan ve öğretmenlerle iş birliği içindeki takım liderleri olması gerekmektedir.

YEGAM, kişisel gelişimine önem veren, mükemmeliyetçi ve süreç yönetimini doğru yapabilecek yöneticileri yetiştirmek amacıyla hizmet verir. Mevcut yöneticilerin hizmet mükemmelliğinin sağlanması amacıyla eğitim ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve bu ihtiyaçların giderilmesi için yapılan çalışmalar YEGAM hizmetleri arasındadır. Büyüyen bir organizasyon yapısı içerisinde oluşan yönetici ihtiyacını iç kaynaklardan karşılamak üzere kariyer haritalamasının yapılması, doğru adaylara doğru eğitimlerin verilmesi ve saha uygulamalarıyla başarılı yöneticilerin yetiştirilmesi YEGAM hizmetlerindendir.

YEGAM, eğitim sektörünün genel ihtiyaçlarına ve kurumun spesifik ihtiyaçlarına odaklanarak, kurumsal eğitim programlarını yapılandırır.