Kurumsal Danışmanlık Çalışmaları

YEGAM, kuruluş veya büyüme aşamasında olan eğitim kurumlarının sağlıklı şekilde büyümelerini ve sürdürülebilir olmalarını sağlamak için danışmanlık hizmeti verir. Oluşabilecek riskler tehdide dönüşmeden, hızlı, objektif ve bilimsel yöntemlerle belirlenir ve giderilmesi için çalışmalar yapılır.

Bu amaçla verilen hizmetler kapsamında;

  • Kurum Özelinde Risk Analizlerinin Yapılması
  • İç Kontrol Sisteminin Yapılandırılması
  • Görev Tanımlarının ve Prosedürlerinin Oluşturulması
  • Okul Yönetimi ve Eğitim süreçlerine Yönelik Denetim Hizmetinin Sağlanması

Süpervizörlük Çalışmaları

YEGAM, eğitim kurumlarına Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanında ihitiyaçları doğrultusunda süpervizörlük vermektedir. Bahçeşehir Üniversitesinde alanında deneyimli Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü akademisyenlerimiz, alanda az deneyime sahip olan bireylerin bilgi ve deneyim kazanmalarına yardımcı olmaktadırlar.