Öğretmen Gelişimi Programları

YEGAM, bireysel ve toplumsal sorumluluklarının farkında, yenilikçi, öz güven ve öz saygı sahibi, kişisel gelişimine önem veren, ülkesine ve dünyaya değer katacak öğretmenlerin gelişimine katkı sağlayarak okulların eğitim kalitesini yükseltmek amacıyla hizmet verir.

Öğretmenlerin branşlarına göre ihtiyaçlarının analiz edilmesi ve giderilmesi için kuruma özgü eğitimler tasarlanır, kuruma katılan öğretmenlerin oryantasyon eğitimleri planlanır. Ayrıca aday öğretmenlerin yetiştirilmesine yönelik eğitimler de tasarlanmaktadır.

Fonksiyonel Eğitimler

YEGAM bünyesinde, eğitim bilimlerindeki gelişmeleri takip eden, yenilikçi ve hayatın her anında mükemmeliyetçi davranan öğretmenlerin yetiştirildiği eğitim programları gerçekleştirilir.

 • Oyun ve Öğrenme
 • Öğrenci Mentorluğu
 • STEM ve STEM Jr.
 • Mindful Okul
 • Ölçme Değerlendirmede Yenilikçi Yaklaşımlar
 • Eğitimde Teknoloji Liderliği
 • Öğrenme Materyalleri Hazırlama
 • Eğitsel Oyun Tasarımı

Kişisel Gelişim

YEGAM tarafından, öğrencilerine esin kaynağı olmayı hedefleyen öğretmenlere yönelik, kişisel ve profesyonel yaşamlarında onları diğer adaylardan farklı kılacak eğitimler gerçekleştirilir.

 • Çözüm Odaklı İletişim
 • Diksiyon ve Etkili Konuşma
 • Sınıf Liderliği
 • Sunum Becerileri

Eğitim Gezileri

Eğitim sektöründe yapılan akademik çalışmalar dünya genelinde her geçen gün artmaktadır. Ülkelerin eğitim politikaları, orta ve uzun vadeli ekonomik stratejilerini de şekillendirmektedir. Çeşitli ülkelerin eğitim politikalarının yerinde incelenmesi, iyi örneklerin transfer edilmesi ve doğru biçimde uygulanabilmesi büyük önem taşımaktadır.

Bu amaçla YEGAM bünyesinde, çeşitli ülkelerdeki eğitim modellerinin incelenebileceği, farklı okul ve kurum yapılarının gözlemlenebileceği, çeşitli stratejik ortaklık ve iş birliklerinin kurulabileceği eğitim gezileri düzenlenmektedir.