Ölçümleme ve Tanılama Çalışmaları

Apply FenTek

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri öğrencilerini Apply FenTek sistemi ile seçiyor. Sistem içerisinde öğrenciler önce aşağıdaki sorulara göre kendilerini anlatıyorlar:

Kariyer Hedeflerim

  • Sen kimsin? Neler yaparsın?
  • İlgi alanların neler? Yeteneklerin neler?
  • Neden Fen ve Teknoloji Lisesinde öğrenim görmek istiyorsun?
  • Proje ya da Hayal ve Fikirlerini Anlat
  • Varsa gerçekleştirdiğin, tasarladığın veya içinde yer aldığın projeler, yoksa fikirlerin ve hayalindeki projeler neler?
  • Seni diğer adaylardan farklı kılan özellikler nelerdir?

Sonrasında FenTek Kabul sınavına giriyorlar. Bu sınav YEGAM tarafından Bahçeşehir Koleji için online olarak hazırlanmaktadır.

Performans Yönetim Sistemi

Kurumsal dinamikler doğrultusunda oluşturulan görev tanımlarına, anahtar başarı göstergelerine ve paydaşların memnuniyet düzeylerine uygun olarak yapılandırılan Performans Yönetim Sistemi, kurum içindeki kural ve standartların en net şekilde belirlenmesine olanak sağlayan güvenilir bir yöntemdir.

Başarısının hangi kriterlerle değerlendirildiğini bilen çalışanların kurum içi adalet algısı ve kuruma bağlılığı artacaktır.

Performans Yönetim Sistemi belirli bilimsel kriterler doğrultusunda, her bir kuruma özgü olarak oluşturulur.

S2CPT

S2CPT (Okuldan Kariyere), lise öğrencilerine yönelik olarak geliştirilmiş ve CPT (Kariyer Yolu Testi) ile desteklenen bir kariyer yönetimi yaklaşımıdır. Öğrencilerin, hayat boyu kariyer farkındalığına sahip olmalarını hedefler. Sistemin en önemli parçası olan CPT’de, öğrencilerin kariyer ilgileri bir envanter yardımıyla belirlenir. Envanterde; öğrenme stilleri, kişilik tipleri ve kariyer ilgilerini ölçensorular bulunmaktadır

Değerlendirme Formu

Yapılan eğitimlerin sonunda katılımcılara eğitim ile ilgili görüşlerini almak adına online bir biçimde YEGAM Değerlendirme Formu gönderilir. Bu formda hem yapılan eğitim her yönüyle değerlendirilir hem de ihtiyaç analizi yapılır. Gelecek eğitimler katılımcıların ihtiyaçları doğrultusunda planlanır.