Veli Memnuniyet Anketi

YEGAM bünyesinde gerçekleştirilen Veli Memnuniyet Anketi, okul yaşamının en önemli takipçisi ve değerlendiricisi olan öğrenci velilerinin görüşleri doğrultusunda, okuldaki eğitim kalitesinin ve verilen vaatlerin ne ölçüde gerçekleştiğinin ölçülmesini ve raporlanmasını sağlar.

Çalışan Memnuniyet Anketi

Bir kurumdaki çalışan memnuniyeti, kurumsal sadakat ve iş performansı kavramları arasındaki doğru orantı bilimsel bir gerçekliktir.

YEGAM tarafından gerçekleştirilen Çalışan Memnuniyet Anketi, çalışanların kuruma bağlılıklarını ve kurum uygulamalarına karşı memnuniyet düzeylerini ölçmeyi ve raporlamayı sağlar.

Performans Yönetim Sistemi

Kurumsal dinamikler doğrultusunda oluşturulan görev tanımlarına, anahtar başarı göstergelerine ve paydaşların memnuniyet düzeylerine uygun olarak yapılandırılan Performans Yönetim Sistemi, kurum içindeki kural ve standartların en net şekilde belirlenmesine olanak sağlayan güvenilir bir yöntemdir.

Başarısının hangi kriterlerle değerlendirildiğini bilen çalışanların kurum içi adalet algısı ve kuruma bağlılığı artacaktır.

Performans Yönetim Sistemi belirli bilimsel kriterler doğrultusunda, her bir kuruma özgü olarak oluşturulur.

KET

Üniversite hazırlık aşamasında meslekleri tanımak isteyen lise çağındaki gençlerin kişilik özelliklerine göre kendilerine uygun kariyer planlaması yapmaları için, 2002 yılında bilimsel yöntemlerle oluşturulmuş olan, J. L. Holland’ın RIASEC teorisine dayalı, raporlama ve danışmanlık hizmeti de verilen bir programdır.

KET – Jr.

Ortaokul çağındaki çocukların kendi ilgi alanları hakkındaki farkındalıklarını artırmak ve ebeveynlere okul dışı programlar konusunda yol gösterici olmak amacıyla uygulanan, J. L. Holland’ın RIASEC teorisine dayalı, raporlama ve danışmanlık hizmeti de verilen bilimsel bir testtir.

Gölge Veli

Eğitim ortamında hizmet veren çalışanların veliye karşı tutumu, öğrenciye sunulaneğitimin niteliği ve veli odaklılığı gibi parametrelerin tespit edilmesini sağlayan bir modeldir. Ulaşılan veriler sonucunda, çalışanların ve mekânın nasıl geliştirileceği ve yüksek standartlara ulaştırılacağı raporlanarak, gelişime kaynaklık eden bir tanılama modeli uygulanır.