YEGAM Hakkında

Kalite geliştirme süreci içerisindeki en önemli unsurlardan biri sürekli iyileştirme kavramıdır. Kalite ve performansın üst seviyeye çıkarılabilmesi, sürekli iyileştirme kavramının doğru tanımlanması ve başarılı şekilde uygulanmasını gerektirir.

YEGAM, okulların kalite standartlarının belirlenmesi, uygulanması ve geliştirilmesi amacıyla kurulmuş bir eğitim, gelişim ve kalite merkezidir.

YEGAM çalışmalarıyla okullarda, ölçülebilen ve denetlenebilen eğitim standartlarının oluşması sağlanır. Eğitim kurumlarındaki sürdürülebilirlik kavramı, eğitim sürecinin yönetimi ile yakından ilgilidir.

YEGAM, öğretmenler ve yöneticiler başta olmak üzere tüm çalışanlara yönelik gerçekleştirdiği eğitimlerle, eğitimde sürekli iyileştirmeyi ve hizmet mükemmelliğini sağlama amacını taşımaktadır.

“YEGAM (Yenilikçi Eğitim Geliştirme Araştırma Merkezi) Bahçeşehir Uğur Eğitim Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren bir merkezdir.”